Vil gi gratis heroin

Flertallet i et regjeringsoppnevnt utvalg åpner for et forsøksprosjekt med heroinbehandling av tunge rusmisbrukere.