- Du bør sikre deg mot strømbrudd

Hvis strømmen går i Bergen, kan du bli plassert i en gymsal. Du vil garantert ikke få hjelp til å varme opp boligen.