• FOTO: Simen Gryt�

Vil bygge opp bodene

Eier av Skuteviksboder 13 vil bygge på branntomten.