Stavrer seg frem i sørpen

Mange gårdeiere bryr seg ikke om å rydde fortau.