Hadde Miljøpartiet De Grønne fått det som de ville den 19. februar i år, ville supplybåter blitt nektet adgang til havnen i perioder hvor det var varslet dårlig luftkvalitet.

Da foreslo de dette i bystyret i Bergen. De fikk imidlertid ikke med seg byrådspartiene på forslaget. Årsaken var at byrådet mente havnens mottaksplikt veide tyngre enn lovbestemmelsen som gir kommunen rett til å nekte skip adgang av miljømessige grunner.

Flertallet i bystyret gikk imidlertid med på å spørre regjeringen om hva som var lov og ikke lov å gjøre.

Daværende byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) sendte derfor et brev til miljøminister Tine Sundtoft (H), hvor han spurte om mulighetene for å innføre en lokal forskrift som tillot kommunen å nekte skip adgang.

Svarer ikke

Brevet ble sendt 27. februar. Nesten åtte måneder senere har de fremdelesikke fått et svar på spørsmålet. I april gjentok Rygg ønsket i et møte medstatsråd Sundtoft.

— Er ikke bergensernes helse viktig for ministeren, spør Sondre Båtstrand (MDG).

Han frykter nå at somlingen vil føre til at Bergen ikke får på plass en slik lokal forskrift før inversjonen eventuelt slår inn og luftkvaliteten forverrer seg betydelig denne vinteren.

Båtstrand mener slike supplybåter ikke har noe i sentrumshavner å gjøre.

— Disse båtene fra offshorenæringen har ikke noen gjøremål l i Bergen sentrum utover å vente på nye oppdrag. Mens de gjør det, bidrar de til helseskadelig luftforurensning i Bergen.

Miljøpolitikeren sier hver av båtene slipper ut nitrogenoksider tilsvarende 4800 biler. I 2010 sier han det ble sluppet ut 281,1 tonn nitrogenoksider fra supplybåter i havnen.

— Flytting av supplybåtene til for eksempel Hanøytangen, vil lette presset på luften i Bergen sentrum.

Skal purre

Byutviklingsbyråd Henning Warloe (H) sier han har purret på regjeringen.

— De har ikke svart på åtte måneder?

— Ja, det er kanskje litt rart, sier han, før han humrende legger til:

— Det er vel i høyeste grad i strid med forvaltningsloven. Det kan hende dette er et spørsmål som har krevd en prosess og en del avklaringer. Men jeg kjenner ikke problematikken godt nok.

Han er imidlertid i aller høyeste grad enig i løsningen på problemet. Warloe deler Båtstrands ønske om å kunne fjerne båtene med makt når det er behov.

— Jeg mener vi må bli tøffere i denne saken. Vi ser at luftkvalitetsproblemene i området rundt Danmarks plass i stor grad er importert fra sjøtransporten. Jeg husker ikke alle prosenttallene, men for noen gasser er det snakk om at 50 prosent av problemene stammer fra havnen.

Warloe mener saken må avklares med departementet før byrådet fatter noen beslutning i saken.

— Men jeg kan slå fast at vi må gjøre det som er mulig for å knekke dette problemet med den dårlige luftkvaliteten.

Svarer ikke

Hans partifelle i Klima- og Miljødepartementet, virker ikke å ha like hastverk. BT har spurt statsråd Tine Sundtoft hvorfor departementet ikke har svart på henvendelsen, og hvordan hun stiller seg til den. Via kommunikasjonsavdelingen sin, sender hun følgende svar:

— Dette er et tema som også hører inn under Samferdselsdepartementet, derfor har vi satt ned en tverrdepartemental arbeidsgruppe som vurderer både denne og andre lignende problemstillinger.