Det mener Integrerings— og mangfoldsdirektoratet, og mandag mottok Bergen kommune prisen for «årets bosettings- og integreringskommune«

En av dem som har funnet bopel selv, er etiopiske Hashim Ibrahim Hassen som har bodd i Norge i snart tre år. Nå bor han i en liten leilighet i et hus på Hop, sammen med konen Hayat Ahmed som nettopp kom til Bergen.

Krevende boligjakt

— Før jeg kom hit, bodde jeg noen måneder i Loddefjord, og så fant jeg etter hvert et sted i Fyllingsdalen. Da jeg måtte flytte derfra, hjalp huseieren meg med å finne et nytt sted å bo, sier han.

Nå bor han i en liten leilighet i et hus på Hop, og er fornøyd med det. Men han er tydelig på at det var krevende å være flyktning på boligjakt i Bergen.

— Jeg lette på finn.no og var på flere visninger, men det var vanskelig. Folk stoler kanskje mindre på oss utlendinger, og er redde for at vi skal ødelegge leiligheten eller synes at maten vår lukter rart.

— Heldigvis har jeg venner som hjalp meg. Jeg kjenner mange andre som har funnet bolig via venner, men vet bare om én som har fått napp på finn.no. Og det var bare fordi ingen andre ville bo der, legger han til.

Best i vest

Mandag mottok sosialbyråd Eiler Macody Lund (Frp) prisen for «årets bosettings- og integreringskommune». Bergen har konkurrert med alle øvrige kommuner i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

— Bergen har vært en stabil kommune over mange år og tatt utfordringer på strak arm. De bosetter og integrerer flere funksjonshemmede og syke flyktninger enn mange andre kommuner, sier Ohene Aboagye. Han er regiondirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) region vest, som deler ut prisen.

— Det er en viktig humanitær oppgave for oss, og vi er trygge på at vi får bosatt alle vi har lovet IMDi i år, sier Lund.

300 flyktninger i år

Bergen skal sørge for at 350 flyktninger som har fått oppholdstillatelse får en egen, fast adresse i 2014, og har vedtatt å bosette like mange i 2015 og 2016.

Så langt i år har 300 blitt bosatt, og 181 av dem har funnet leilighet på egen hånd, ifølge IMDis tall. Det er en av grunnene til at IMDi mener Bergen er best på integrering.

— En del ressurssterke flyktninger vil gjerne selv bidra med å finne bosted. Det bidrar til ansvarliggjøring, og i tillegg er det effektivt for kommunen, sier Aboagye.

Mange i kø

Pr. i dag står det 473 mennesker i kommunal boligkø i Bergen. Å sette av en større andel av boligene til flyktninger, har imidlertid ikke vært aktuelt for byrådet.

«Dersom Bergen kommune skal klare å bosette i tråd med anmodningen fra IMDi, må en stor andel av flyktningene selv finne seg bolig i det private leiemarkedet», uttalte byrådet for ett år siden.

Løsningen er blitt privatkontrakter. Etter at personen har funnet en bolig, må kommunen godkjenne kontrakten. Om den oppfyller krav til sikkerhet, pris og standard blir IMDi koblet på.

— Bergen er en av veldig få kommuner som er bevisst på å bosette mange på private leiekontrakter, sier Aboagye.

Flest på Løvstakksiden

Men selv om Bergen er rask med bosettingen, vedgår sosialbyråd Lund at kommunen ikke er gode nok på å spre boligene utover byen. I mai skrev BT i serien «Fjordkloden» at flyktninger ofte bosettes på samme sted. Flesteparten bor på Løvstakksiden.

— Vi er veldig oppmerksomme på at dette skjer fordi leieprisene er lavere enkelte steder. Det er en tendens vi arbeider aktivt med å snu. Da må vi informere dem som søker på det private markedet at vi gjerne ser at de bosetter seg andre steder. Vi ønsker en spredning utover hele byen, men vi kan jo ikke tvinge noen, sier Lund.

Har kommunen vurdert å kjøpe seg inn i borettslag, eller åpne for at beboere i kommunalboliger kan kjøpe leiligheten?

— Det har ikke fungert så godt tidligere. Men det kan være et tiltak vi muligens vil vurdere når vi nå jobber videre med dette, avslutter sosialbyråden.