Den russiske kvinnen i 40-årene flyktet fra sin norske ektemann da han startet opp en motorsag foran øynene hennes. Barna hennes var vitner til hendelsen via Skype.

— Jeg trodde han skulle skjære i meg. Han var helt vill i blikket, sa kvinnen til BT høsten 2012.

Da hadde hun fått avslag på opphold i Norge, siden hun kun hadde vært gift i litt under ett år. Det er to år for lite til at hun kunne få permanent oppholdstillatelse.

Fikk medhold i retten

Nå har Oslo tingrett kjent Utlendingsnemndas (UNE) endelige avslag ugyldig.

— Hun er veldig lykkelig nå. Det er i Bergen hun ønsker å bo, og hun har nylig fått fast jobb her, sier kvinnens advokat, Kristine Aarre Hånes.

Stridens kjerne var om kvinnen hadde blitt utsatt for mishandling etter utlendingsloven, noe som kan gi unntak fra hovedregelen om at man må ha vært gift i minst tre år.

Utlendingsmyndighetene slo fast at det å bli truet med en motorsag ikke kvalifiserer til mishandling etter loven, og avslo søknaden hennes.

Hun tok derfor saken videre til rettssystemet.

- Tolker for strengt

Kvinnens advokat har i etterkant av dommen bedt UNE fatte et nytt vedtak.

— Vi, og flere advokater med oss, har ment at mishandlingsbestemmelsen er blitt tolket for strengt. Det har medført at kvinner har valgt å bli i ekteskap til tross for at de er blitt mishandlet, sier advokat Hånes.

Hun har representert den russiske kvinnen siden det første avslaget kom i 2012. Hånes tror dommen kan få betydning for flere.

— Jeg håper at dommen medfører at utlendingsmyndighetene endrer praksis, slik at flere utenlandske kvinner tør å gå ut av voldelige ekteskap før det er gått tre år, sier hun.

Retten: Mishandling

«Først skal jeg skjære bordet i stykker, så stolen. Så får vi se hva som skjer», skal hennes tidligere ektemann ha sagt da han startet motorsagen. Saken ble anmeldt til politiet, men senere henlagt på bevisets stilling.

Oslo tingrett mener det er sannsynliggjort at hendelsen fant sted, og karakteriserer motorsagepisoden som en meget alvorlig.

«Skadepotensialet var stort. Det var normalt at [kvinnens navn] ble svært redd og fryktet for sitt liv.», heter det i dommen, som ble avsagt med to mot én stemme.

Rettens flertall mener oppsummeringsvis at episoden med motorsagen i april 2012, sammenholdt med hvordan ekteskapet hadde vært i ukene og månedene før, utgjør mishandling etter utlendingsloven.

Mindretallet, bestående av én meddommer, mener for ordens skyld at kvinnen hele veien har hatt mulighet til å tre ut av ekteskapet. Den ene dommeren karakteriserer motorsagepisoden som en alvorlig, men enkeltstående hendelse.

UNE vurderer anke

Utlendingsnemnda har ennå ikke tatt stilling til om de vil anke dommen.

— Vi hadde ikke opplysninger på vedtakstidspunktet som tilsa at hun ble utsatt for mishandling i lovens forstand før denne hendelsen med motorsagen, som ble beskrevet som en enkeltstående hendelse. Partene var allerede før hendelsen med motorsagen enige om å avslutte samlivet, skriver nemndleder Jorunn Midthun i UNE i en e-post.

UNE vil ikke love at tingrettsdommen kan få særlig store konsekvenser for fremtidige avgjørelser.

— Samtlige av rettens medlemmer kom til at episoden den aktuelle helgen i april 2012, med blant annet motorsagen, ikke i seg selv var tilstrekkelig til å utgjøre mishandling i lovens forstand, skriver nemndlederen videre.