1. oktober i fjor dundret nærmere 200 tonn stein ned over jernbanen ved Ørneberget, øst for Voss og Mjølfjell. Raset skjedde like etter at vestgående tog fra Oslo med 400 passasjerer om bord hadde passert. Strekningen var stengt i en uke, før nytt fundament og sikring ovenfor sporet var på plass.

— Vi gjorde tilstrekkelig sikringstiltak i etterkant for å holde oppe banen gjennom vinteren. Da vinteren slapp taket etter påske, startet vi opp igjen arbeidet. Men dette er en krevende plass å rassikre, og vi holder fremdeles på, sier prosjektleder Karl Morten Undal i Jernbaneverket.

18 meter lange stag

Undal forteller at det er et håndplukket mannskap på tre personer fra Mesta som har jobbet på stedet denne sesongen. Arbeidet er så krevende at de må jobbe en uke på og en uke av.

— Sikringen er krevende på grunn av tilkomsten, og arbeidet er svært tungt. Terrenget er veldig bratt og man må henge i tau samtidig som man skal sikre stedet. Alt større utstyret må også flys opp med helikopter.

Det som har vært mest utfordrende er å sikre det store blokkpartiet som er rett over sporet der raset gikk.

— Fjellet har overheng på opptil seks meter på det meste, og der skal mannskapet henge samtidig som de skal sikre fjellet med opp til 18 meter lange stag. Disse stagene bores inn i fjellpartiet for å holde det på plass. Sikkerheten kommer selvsagt først og det er derfor ikke gjort på en, to og tre.

Vil koste 13 millioner

Til og med september i år er det registret 21 små og store ras på Bergensbanen. Mens det i fjor gikk 33 ras på samme strekning. Men Undal understreker at selv steiner på størrelse med en håndball, blir registrert som ras.

— Men raset ved Ørneberget var et virkelig stort ras. Når vi er ferdig vil nok regningen ende på et sted mellom 12 og 13 millioner kroner.

I 2014 har Undal et budsjett på rundt 45 millioner kroner til rassikringstiltak, som kan være rasoverbygging, fangnett og stålkonstruksjoner som holder snøen på plass, på Bergensbanen.

— De største summene av budsjett har vi i år brukt på investering i nye anlegg langs Vossebanen og høyfjellet, øst for Myrdal stasjon.

— Det vil nok komme ras på Bergensbanen også i fremtiden. Jernbaneverket kartlegger derfor hele strekninger for å legge best grunnlag for videre sikring. Vi kjører også jevnlig visitasjon på Bergensbanen, og utfører de tiltakene som trengs for å ivareta sikkerheten.

Jernbaneverket håper å bli helt ferdig med sikringen ved Ørneberget innen nyttår.

— Men kommer vinteren plutselig, må vi ta opp igjen arbeidet etter påske neste år, sier Undal.