I årene 2005-2007 gjennomførte kommunen et prosjekt for å forebygge utkastelser. Før prosjektet startet, hadde kommunen rundt 70 utkastelser i året.

- Ved utløpet av prosjekt­perioden ble det laget rutiner for å fange opp og forebygge slike saker for ettertiden. Nå har vi bare rett over 20 utkastelser i året, sier Trond Stigen.

Han er seksjonssjef ved byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing, og forteller at rutinene også brukes i dag.

- Samtidig med at eventuelle saker sendes til namsmannen med begjæring om fravikelse, varsles også Nav i den bydel boligen ligger.

— Hensikten med dette er at Nav da skal kontakte leietaker, og bidra med råd, veiledning, og i noen tilfeller økonomisk bistand, slik at leieforholdet kan opprettholdes, sier Stigen.

Stigen sier at denne metodikken fører til at de aller fleste varslede utkastelser ikke gjennom­føres, og at man da sikrer at kun de riktige sakene blir gjennomført.