- Jeg tjener akkurat nok til å ligge på fattigdomsgrensen på 135.000 kroner.