Hentet ned fra fjellhylle

Redningsaksjon i Luster.