• (1/2)
    TILDEKKET: Gravplasser hvor leien ikke er betalt, er dekket til, med beskjed til pårørende om å ta kontakt med Akasia. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

670 gravminner dekket med sorte sekker