Brann på karbonverket i Årdal

Atten brannmenn kjempet mot flammene på Hydro på Årdalstangen.