Krasj i Sandviken

To biler kolliderte i Sandviken ved oppkjøringen til Fløyfjellstunnelen.