• SAMBAND: Her snakker brannvesenets folk nede i Stoltzen med kolleger lenger oppe i terrenget. FOTO: Ørjan Deisz

Mor og sønn i sikkerhet

Brannfolk reddet kvinne (48) og gutt (10) som sto fast i Stoltzen.