Heimevernet krymper

De har våpen og uniform hjemme, men titusenvis av norske HV-soldater kommer ikke lenger til å få bruk for utstyret sitt.