Vil endre regelverket

Fylkeslege Helga Arianson mener tvangsinnleggelser bør kunne brukes i situasjoner som Soveig Hoff Nesheim (20) var i.

Publisert Publisert

VIL ENDRE REGELVERKET: Fylkeslege Arianson er enig i at regelverket er mangelfullt. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Fylkeslege Helga Arianson uttrykker sterk sympati med familien til Solveig.

— Dette er en dypt tragisk sak. Det er forferdelig når sånt skjer. Men det betyr ikke nødvendigvis at det er noe ved helsetjenesten som har sviktet, sier hun.

Hun mener de ansatte ved legevakten og Sandviken sykehus har gjort det de kunne innenfor gjeldende regelverk.

— Det er ingen tvil om at man i denne saken har brukt tid, vist omsorg og forsøkt å finne et egnet tilbud. Det er ikke snakk om noen avvisning her. Men helsetjenesten baserer seg i all hovedsak på frivillighet og medvirkning. Når en får et tilbud fra helsetjenesten er det frivillig å ta imot det. I dette tilfellet har vi heller ikke grunn for å si at vilkårene for å bruke tvang var tilstede, sier Arianson.

Les også

Bærer ikke nag

Høringsuttalelse

Fylkeslege Arianson er enig i at regelverket er mangelfullt. Nylig sendte Fylkesmannen en høringsuttalelse til Paulsrud-utvalget, hvor de støtter forslaget om at pasienter med selvmordsfare kan tvangsinnlegges i inntil tre dager.

— I dag kan man ikke bruke tvang dersom man ikke har en alvorlig psykisk lidelse. Vi er enig i at helsevesenet skal kunne tvangsinnlegge slike pasienter for observasjon i inntil tre dager, selv om de ikke har en alvorlig psykisk grunnlidelse. Det er for å avhjelpe nettopp slike situasjoner som vi snakker om her, sier Arianson.

I høringsuttalelsen heter det at «Hjelpeapparatet opplever at eksisterende lover ikke alltid gir nødvendige verktøy for å hjelpe pasienter som er i selvmordsfare og som setter seg imot helsehjelp. Personer med selvmordsfare kan ha en akutt hjelpebehov, selv om det ikke alltid er holdepunkt for at de har ei alvorlig psykisk liding. Det kan gjelde (... ) alvorlig depresjon eller pasienter i alvorlig livskrise som ikke fyller grunnvilkåret om alvorlig psykisk liding. Det kan også gjelde pasienter med rusvansker som er labile og ruspåverka i en akuttsituasjon. Regelendringa vil gjøre at disse pasientene kan få akutt bistand i det psykiske helsevernet, slik at tilstanden og hjelpebehovet deres kan bli bedre klarlagt.»

Les også

Arrestforvarer bøtelagt

«Mangel på hjemmel»

Videre heter det at «I flere av våre tilsynssaker har vi sett at mangel på klar hjemmel for bruk av tvang har ført til at det varierer om disse pasientene får god nok hjelp i en krisesituasjon. Spørsmålet om tvangs-innlegging av pasienter fra denne gruppen er i dag for avhengig av det faglige skjønnet til legen som tilviser og legen eller psykologen som gjør vedtak om tvang.

Forslaget vil gjøre det lettere for leger utenfor institusjon å be om at disse pasientene blir lagte inn, og det vil være klargjørende for den som gjør vedtaket i institusjon.»

Du kan lese hele høringsuttalelsen her.

Publisert