Frp-desertørar i Kvam

Begge Frp-representantane i Kvam heradsstyre bryt med eige parti og melder seg inn i Høgre. Årsaka er skulestriden.