Etterlyser tiltak mot trakassering ved UiB

Studentleder mener UiB-ledelsen må tydeligere på banen, og etterlyser en kartlegging blant studentene for å finne omfanget av seksuell trakassering.