• NY TUNNEL: Byrådet vurderer å sende bilene gjennom fjellet og syklene på dagens vei. FOTO: RUNE STØLÅS (kart, kartgrunnlag: Google Maps)

Vurderer minitunnel i Sandviken

Byrådet står fast på at det blir for dyrt og for tidkrevende å fjerne motorveien fra Ytre Sandviken. Men nå utreder de en minitunnel for å skjerme bebyggelsen ved Strandens Grend fra biltrafikken.