• HANDLINGSPLAN: Flere folk, nye rutiner og nye dataverktøy skal styrke pasientsikkerheten i akuttmottaket på Haukeland. FOTO: Ørjan Deisz

Sykehuset øker bemanningen etter dødsfall i akuttmottaket

Nesten hele Haukeland er involvert i arbeidet med å bedre forholdene i akuttmottaket. – Det er viktig at vi ikke bare flytter på problemet, sier viseadministrerende.