BKK med milliardsatsing på grønne løsninger for skip, tungtransport, oppdrettsanlegg og fly

– Ambisjonen vår er at Norge skal kunne klare seg uten fossil energi i 2040, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.