Ivar Braut går av som biskop i Stavanger

Biskopen i Stavanger bispedømme, Ivar Braut, har besluttet å gå av som biskop. Årsaken er helseproblemer det siste året.

Publisert Publisert

VIGSLET: Ivar Braut ble vigslet til biskop i Stavanger bispedømme i mars 2017. Her sammen med preses Helga Haugland Byfuglien. Kong Harald og Line Henriette Hjemdal står til høyre. Foto: Jon Ingemundsen

  • Dag-Henrik Fosse

Dette går frem av en melding fra Den norske kirke.

Ivar Braut ble vigslet til biskop 19. mars 2017, men ble etter et halvt år sykmeldt. Han vil senere i høst gå over i vanlig prestetjeneste.

Derfor slutter Braut som biskop:

Ivar Braut forklarer her hvorfor han har tatt beslutningen om å gå av som biskop:

– Jeg ville gjerne ha fortsatt som biskop i Stavanger bispedømme. Jeg ble tatt så godt imot og mange har fulgt meg tett gjennom en svært spesiell tid. Stavanger er et bispedømme med mye hjertevarme og mange som ber. Jeg har møtt mange svært engasjerte frivillige og lønnede medarbeidere. Møter med politikere og andre ledere i Rogaland har også vært inspirerende, sier Ivar Braut.

Biskopen har i lang tid slitt med en alvorlig øyesykdom og måtte etter langvarig behandling fjerne det ene øyet, skriver Stavanger Aftenblad.

– Bispetjenesten er svært arbeidskrevende. Derfor ønsker jeg et alternativ der jeg kan gå tilbake til vanlig prestetjeneste, sier biskop Ivar Braut. I oktober regner han med å være i gang i prestetjeneste i Bjørgvin bispedømme, der han bor.

Tilbake til Bjørgvin

Før Braut ble biskop i Stavanger var han sokneprest i Birkeland menighet i Fana prosti i Bjørgvin bispedømme. Han blir regnet som en konservativ teolog, men var en av arkitektene bak kompromissvedtaket som innebærer at kirken gir rom for to synet på likekjønnet ekteskap.

Det vil bli holdt avskjedsgudstjeneste for biskopen i Stavanger domkirke onsdag 3. oktober.

– Vi i Stavanger bispedømmeråd har hatt store forventninger og gledet oss til arbeide sammen med Ivar Braut som biskop. Det er leit at helsen ikke har tillatt ham å ta helt fatt på bispegjerningen. Jeg har respekt for biskopens avgjørelse om å gå av, og ønsker ham alt godt i fremtidig prestetjeneste, sier lederen i Stavanger bispedømmeråd, Marie Klakegg Grastveit i en melding til avisen.

– Det er trist, men forståelig, at biskop Ivar nå velger å avslutte bispetjenesten. Han har mange gode kvaliteter som vi skulle ønske at han kunne bruke videre i tjeneste i vårt bispedømme. At han ønsker å fortsette sin prestetjeneste sier mye om fortsatt pågangsmot hos en mann som har hatt to veldig annerledes år, sier stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes i Stavanger bispedømme i den samme meldingen.

Les også

Ivar Braut vigslet til biskop i Stavanger

– Stor respekt for avgjørelsen

Preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien kommenterer dette slik:

– Biskop Ivar Braut har vært svært motivert for å fortsette som biskop og har nå tatt en vanskelig avgjørelse. Jeg har stor respekt og forståelse for valget hans og jeg vet at han fortsatt vil gjøre en verdifull tjeneste i kirken.

Starter arbeide med å finne ny biskop

Stavanger bispedømmeråd vil i løpet av kort tid starte prosessen med å finne ny biskop. Planen er at ny biskop tilsettes på Kirkerådets møte i januar 2019.

Før Ivar Braut ble tilsatt som biskop var han sokneprest i Birkeland menighet i Fana prosti i Bjørgvin bispedømme. Han har tidligere blant annet vært prest i Søndre Skøyen i Oslo, kapellan i Fossum på Stovner i Oslo, lærer i teologiske fag på Bibelskolen i Grimstad for Indremisjonsselskapet, kapellan i Ilen menighet i Trondheim, sokneprest på Stord og prost i Sunnhordland. Braut har vært medlem av Bjørgvin bispedømmeråd og av Kirkerådet.

Publisert