Politikarane vil ha industri i turperla. Friluftsfolk kjempar mot. Striden har utløyst full splitting i kommunen.

Øksnesmarka er det siste store området for rekreasjon og friluftsliv i Austrheim. No vil fleirtalet i kommunestyret ha næringsareal i deler av marka.