Halve staben i barnehagen er sykmeldt. Foreldrene fortviler og mener driften er uforsvarlig.

Omtrent halve staben i Borgafjell barnehage i Os er sykmeldt, de fleste på grunn av strid med ledelsen. Barnehagen drives nå helt uforsvarlig, mener både foreldre og ansatte.