• TILSYN: Fylkeslege Helga Arianson har ført tilsyn med Bergensklinikken. FOTO: Roar Christiansen (arkiv)

Fylkeslegen: Ingen journalsnoking i Bergensklinikken

Etter suspensjonen mente Kari Lossius at ledelsen ved klinikken hadde snoket i pasientjournaler. Det er ikke tilfelle, konkluderer fylkeslegen.