• UNDERSØKTE: Det er gjort undersøkelser rundt grunnforholdene og søk etter kulturminner i Fløen i forbindelse med bybanetraseen til Haukeland. Beboere sår tvil om resultatene. FOTO: Ørjan Deisz (arkiv)

Avviser skredfare i Fløen

Bergen kommune har gjennomført flere nye utredninger i Fløen-området etter klager fra beboere og eksperter. Sweco innrømmer feil i rapporten sin, men avviser skredfare.