Psykisk sjuke eldre i Oslo har dobbel så hyppig kontakt med helsetenesta som pasientane i Førde

Det psykiatriske tilbodet til eldre er avhengig av kor du bur i landet.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement