Psykisk sjuke eldre i Oslo har dobbel så hyppig kontakt med helsetenesta som pasientane i Førde

Det psykiatriske tilbodet til eldre er avhengig av kor du bur i landet.

Publisert Publisert

Bipolare Svein Nygaard er del av eit tverrfagleg team ved Kronstad DPS som gir hjelp til personar med alvorleg psykisk sjukdom. Som erfaringskonsulent er han bindeledd mellom pasient og hjelpeapparat. Foto: Ørjan Deisz

Les hele saken med abonnement