Her får elsparke­syklene bare kjøre i seks kilometer i timen

I deler av sentrum har Trondheim kommune krav om gangfart på elsparkesyklene. Ryde mener teknologien kan være farlig.

Publisert Publisert

På Torvet i Trondheim justerer elsparkesyklene til Tier og Voi seg automatisk til gangfart. Fartsbegrensningen gjelder også flere steder i Trondheim sentrum. Foto: Sindre Vartdal, Adresseavisen

 • Truls Fenre

I april ga Trondheim kommune konsesjon for kommersiell drift av elsparkesykler til selskapene Tier, Voi og Zipp. For å vinne anbuds­konkurransen måtte operatørene følge et sett med retningslinjer, som blant annet innebar et krav om at elsparkesyklene automatisk justerer seg til gangfart på Torvet og i gågater.

– Formålet er å få brukerne av offentlige gaterom til å fungere sammen. Det er viktig å få farten på elsparkesykler tilpasset gående. Derfor ønsket vi å innføre maksfart i typiske gangsoner, sier juridisk rådgiver Frank Grønås i Trondheim kommune.

Ønsker fartsbegrensning i Bergen

Dersom Bergen kommune åpner for kommersiell drift av elsparkesykler, vil kommunen bli nødt til å sette klare krav, mener byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG).

– Bergen har et trangere bysentrum enn Trondheim. Gatenettet er også fullt av gående. For å ivareta trafikksikkerhet, og et åpent og tilgjengelig sentrum, ville jeg nok anbefalt byrådet å innføre gangfart på elsparkesykler i store deler av sentrum.

Også Stavanger kommune skriver på sine nettsider at de jobber med å utarbeide soner der toppfarten automatisk begrenses til seks km/t. I tillegg skal elsparkesyklene være stengt mellom tolv og fem om natten.

I paragraf 13 i trafikkreglene heter det at «på gågate eller gatetun må det ikke kjøres fortere enn i gangfart» (se liste over regler i faktaboksen under).

I Nordre gate i Trondheim sentrum er det også innført krav om automatisk gangfart for elsparkesykkeloperatørene. Foto: Sindre Vartdal, Adresseavisen

– Ryde ønsket ikke fartsbegrensning

Til tross for at Ryde har elsparkesykler plassert ut i Trondheim, var de ikke blant operatørene som deltok i anbudskonkurransen. I likhet med Bergen kommune har Trondheim kommune en pågående rettssak mot Ryde. I første omgang har tingrettene i begge sakene konkludert med at kommunene ikke kan nekte Ryde å drive utleie.

I begge sakene er kommunenes hovedargument at de har råderett over kommunal grunn. Derfor mener de at Ryde trenger tillatelse fra kommunen for å drive utleie. Grønås er representant for Trondheim kommune i saken.

Ryde ønsket ikke å innføre fartsbegrensning i gangsonene på sine elsparkesykler, forteller han.

– Vi jobber for at dette ikke skal ende med et forbud. Derfor ønsker vi å ha regler som tar hensyn til alle brukergrupper, sier Grønås.

Kommunen får stadig tilbakemeldinger om uvøren kjøring med elsparkesykler, forteller han.

Les også

Bergen kommune tapte første runde om elsparkesyklene. Nå må de betale Ryde nærmere 200.000 kroner.

Johan Olofsson (til v.) og Espen Rønneberg i Ryde mener teknologien for saktekjøring kan by på problemer. Foto: Hedvig Idås

– Skaper trafikkfarlige situasjoner

Daglig leder i Ryde, Espen Rønneberg, er klar på at kravet om fartsbegrensning i gangsoner ikke var avgjørende for at de ikke deltok i anbudskonkurransen. Han mener imidlertid at teknologien skaper utfordringer, og at det kan føre til trafikkfarlige situasjoner.

– Vår vurdering er at dagens GPS-teknologi ikke er nøyaktig nok til at det kan anses som trafikksikkert å benytte denne funksjonen. Vi har gjort omfattende testing.

– Se for deg at du kjører på Torgallmenningen en folkerik dag og hastigheten er begrenset til seks km/t, men plutselig skyter sparkesykkelen automatisk fart opp til 20 km/t grunnet upresist GPS-signal. Vi mener det er tryggere at brukerne selv har kontroll på hastigheten frem til teknologien er tilstrekkelig god, skriver Rønneberg til BT i en e-post.

– Både Bergen kommune og Trondheim kommune sier at de har mottatt bekymringsmeldinger om uvøren kjøring. Hva gjør dere for at gående, syklende og elsparkesyklister ferdes trygt i byen?

– Vi har ansatte ute i gatene for å rette på feilparkeringer og oppfordre til fornuftig kjøring og parkering. Vi har også holdningskampanjer, nå senest sammen med medlemmer fra Handikapforbundet, med mål om å bedre parkeringssituasjonen.

– Hvordan vil dere stille dere til det, dersom fartsbegrensning i gangsoner også blir et krav i Bergen?

– Vi vil oppfordre kommunen til å gjennomføre omfattende testing av funksjonen før den anbefales eller stilles som et krav, skriver Rønneberg.

 • Les også: Dette er politiets vilkår for Ryde
Les også

Her krasjer mannen på Ryde-sparkesykkel inn i Kenneths bil

Mener teknologien fungerer

Christina Moe Gjerde, sjef for Voi Norge, sier at de har fått teknologien til å fungere ved å koble syklene opp mot 4G-nettet.

– Det handler om å ha god og presis teknologi. Er den presis nok, blir det naturlig for brukeren å skjønne når man er utenfor saktesonen. Der Torvet slutter, avsluttes saktesonen. Da vil farten gradvis øke til normal topphastighet, sier Gjerde.

Så langt har Grønås inntrykk av at ordningen har fungert bra i Trondheim.

– Teknologien setter begrensningen. Det kan skje en glipp av og til, men vi har ikke fått noen rapporter om at det har vært problematisk.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Byråden ber Ryde vise «litt folkeskikk» og stanse driften. Ryde sier de fortsetter.

 2. Her er Philipp klar til å kjøre elsparke­sykkel på en annens regning: – Det er veldig lett

 3. Dette krangler Ryde og kommunen om

 4. Dette sier Ryde etter møtet med kommunen i retten

BT anbefaler

Hun sier gjentatte ganger: «Du må ikke se ned. Du må ikke se ned, Morten» ... Men jeg har allerede sett det.

Morten Furre (49) havnet i en alvorlig ulykke sensommeren 2018. Dette er historien fortalt av ham selv og de som reddet…

 1. Elsparkesykler
 2. Trafikk
 3. Ryde
 4. Elektrisk sparkesykkel
 5. Bergen kommune