Akasia avviser kommunens krav på 28 millioner

– Vi mener at vår drift, og disponeringen av de offentlige tilskuddene og foreldrebetalingen, er i tråd med lovverket.

Publisert: Publisert:

AVVISER KRAV: Ledelsen i Akasia ber kommunen bruke god tid på å gjennomgå deres tilsvar før det fattes vedtak i saken. Foto: Alice Bratshaug

Etter et omfattende økonomisk tilsyn med barnehagekjeden mener Bergen kommune at Akasia har brutt barnehageloven på flere punkt. Dette kom frem i juni i år.

Kravet til kommunen er på 28 millioner kroner, og kommer blant annet som følge av at kommunen mener barnehagekjeden i flere år har hatt lavere bemanning enn de har fått penger til.

– Ikke grunnlag for kravet

Onsdag hadde Akasia frist til å svare på kravet fra Bergen kommune.

I en pressemelding skriver administrerende direktør i Akasia, Jan Arthur Hammer, at de mener det ikke er grunnlag for kravet om å tilbakebetale kommunale tilskudd.

– Etter en grundig gjennomgang av påstandene i sluttrapporten, kan vi ikke se at det er gjort noe som er lovstridig, skriver Hammer.

Akasia venter nå på kommunens behandling av deres tilsvar.

Les også

Slik mener kommunen Akasia har overført penger fra barnehager til sine eiere

– I tråd med lovverket

Tidligere denne uken kom det frem at ledelsen i Akasia har innført lønnsfrys, ansettelses- og innkjøpsstopp.

I pressemeldingen kommer det frem at Akasia mener deres drift, og disponeringen av de offentlige tilskuddene og foreldrebetalingen, er i tråd med lovverket.

– Dette er en viktig sak og det er avgjørende at vi nå får muligheten til å gi vår versjon, skriver Hammer.

Publisert: