Fjord1 varslar søksmål etter byggekrangel. Ordførar skuldar ferjeselskapet for utpressing.

Tysnes kommune har fått varsel om erstatningskrav etter at dei gav byggenekt til ferjeselskapet. – Usmakeleg, seier ordføraren i kommunen.

Publisert Publisert

ORDFØRAR: Kåre Martin Kleppe meiner Fjord1 forsøkjer å true lokalpolitikarane i Tysnes til å godta byggesøknaden deira. Foto: Rune Sævig

  1. Leserne mener

Fjord1 og Tysnes kommune har dei siste månadane vore motpartar i ein bitter byggekrangel.

Kjernen i konflikten er at Fjord1 blir nekta av Tysnes kommune å setje opp eit teknisk bygg på ferjekaia i Våge.

Kan ikkje elektrifiserast

Utan at bygget kjem på plass, kan heller ikkje sambandet elektrifiserast, noko som skulle skjedd 1. januar i år.

No har Fjord1 varsla erstatningskrav mot kommunen dersom dei ikkje snur i saka.

– Det er usmakeleg. Eg reagerer nokså sterkt på det, og oppfattar det som ein trugsel og utpressing av dei folkevalde i kommunen. Det er nesten som dei vil skremme kommunen på plass, fortel ordførar i Tysnes, Kåre Martin Kleppe (H).

– Det fungerer ikkje slik at ein kan krevje erstatning kvar gong ein får eit avslag frå kommunen.

Les også

Krev svar frå Hareide om ferjeprisane: – Folk langs kysten er i ein uhaldbar situasjon

– Øydelegg for planane

Årsaka til at kommunen har sagt nei, er at dei har lagt andre byggeplanar for området, som ligg i sentrum av Våge.

– Bygget øydelegg for planane som allereie er lagt. Det er ingen fin inngangsport til bygda i dag, og vi ønskjer å revitalisere dette området, fortel ordføraren, og nemner mellom anna nye kontorlokale og eit kaianlegg for småbåtar.

Difor har dei bedt Fjord1 flytte bygget lenger ut på kaia.

Fjord1: – Aldri opplevd tilsvarande

Problemet for Fjord1 er at sjøfronten då må fyllast ut, noko som er krevjande grunna ustabil sjøbotn. Det vil også auke kostnadane med prosjektet betydeleg.

– Vi har bygt ut mange kaier og sendt rammesøknadar til ulike kommunar og fylke, noko som har gått veldig greitt, fortel Berge.

Han seier det berre er på Våge dei har møtt så mykje motstand.

– Vi har aldri opplevd tilsvarande.

KRAFTRANSFORMATOR: Dette bygget på 163 kvadratmeter er kjernen i kaikrangelen på Tysnes. Bygget skal mellom anna huse ein åtte tonn tung kraftransformator som elferja treng for å kunne lade ved kai. Det er allereie bygt eit ladetårn og ein fortøyingsautomat på kaia. Foto: iVestConsult

– Objektive og ærlege

Berge i Fjord1 reagerer på Kleppe sine skuldingar om at ferjeselskapet driv med «utpressing av folkevalde».

– Eg er ikkje einig i hans vurdering. Vi har vore objektive og ærlege i heile prosessen, men vi er ueinige i grunnlaget kommunen legg til grunn for å seie nei. Det har også fylkesmannen vore einig i, og sendt saka tilbake til kommunen, fortel han.

Krangelen har ført til at elferja som skulle gått på sambandet frå første januar er forseinka. Ifølgje Fjord1 vil omlegginga frå diesel- til elferje kutte 35 tonn CO₂ i veka, tillegg til nitrogenoksidutslepp.

– Miljøet den store taparen

– Det er miljøet som er den store taparen her, og som er punkt éin for oss. I tillegg medfører det ein meirkostnad for oss å gå lenger på dieseldrivstoff, samanlikna med elektrisk, fortel Berge.

Fjord1 kan også vente seg bøter frå fylkeskommunen, som er ansvarleg for å legge ut anbod på strekninga, dersom dei ikkje oppfyller kravet om å drifte sambandet elektrisk.

SKULLE VORE ELEKTRISK: Frå 1. januar i år skulle ei elferje gått mellom Halhjem og Våge. No blir sambandet fossilt på ubestemt tid. Foto: Bård Bøe

Kan gå mot rettssak

Fjord1 har klaga saka inn til Fylkesmannen for andre gong, og den er no til behandling der.

Førre gong Fylkesmannen fekk saka på sitt bord, oppheva dei vedtaket til kommunen og bad dei behandle saka på nytt – noko som resulterte i eit nytt avslag for Fjord1.

No er spørsmålet om dei vil overstyre kommunen, eller ikkje.

– Kva er årsaka til at de har sendt eit varsel om erstatningskrav?

– Vi meiner dei har gitt gjentatte avslag på sviktande grunnlag, seier Berge i Fjord1.

Les også

Pendlaropprør mot ferjeprisane i Hordaland: – Distriktsfiendtleg politikk

Han ønskjer først og fremst ei rask løysing på saka.

– Vi er opptekne av å få løyst dette. Tysnes kommune kan ikkje hindre dei flotte miljøtiltaka fylket har gjort. Det er trist å sjå at det blir motarbeida på lokalt plan, seier Berge.

Tysnes kommune har ikkje planar om å snu i saka, med mindre Fylkesmannen overstyrer deira vedtak.

Det betyr at det kan gå mot ei rettssak mellom partane.

– Ja, det kan det potensielt. Første gong dei varsla om søksmål var i haust. Dei har ikkje kome oss i møte i det heile tatt og berre brumma og sagt at ting er umogeleg, seier Kleppe.

Publisert