Tredobling av uønskede hendelser på KK

Klinikkdirektøren avviser likevel at pasientsikkerheten er i fare.