Nå kommer Sotrasambandet

Lille julaften ble konkurransen om å bygge Sotrasambandet lyst ut. Dermed er det tatt et nytt steg mot å erstatte dagens bro fra 1971.

Publisert Publisert

NY BRO: Planene om å bygge en firefelts bro til Sotra, samt tunneler og sideveier, har lenge ligget på bordet. Den nye broen er nærmest på bildet. Foto: Statens vegvesen (illustrasjon)

  • Pål Andreas Mæland

Men kontrakten inneholder langt mer enn en bro. Det skal bygges ny firefelts vei med ny Sotrabru, tre mindre broer og fire toløpstunneler.

I tillegg blir det egne felt for kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelvei.

– På Sotra har folk ventet lenge på ny vei. Derfor er det en gledens dag når konkurransen om byggingen av Sotrasambandet starter, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

Les også

Ny bro til Sotra lar vente på seg

Prislapp: 17 milliarder

Sotrasambandet skal bygges som et såkalt OPS-prosjekt (offentlig-privat-samarbeid), det vil si at et privat selskap skal bygge, drifte og vedlikeholde sambandet.

Byggekostnadene er beregnet til ti milliarder kroner. I tillegg vil det koste rundt syv milliarder å drifte og vedlikeholde sambandet i 25 år, som også inngår i anbudet.

– Vi har gode erfaringer med OPS-prosjekt. Vi ser ofte at utbyggingen blir gjennomført raskere og billigere. Det håper vi blir tilfelle for Sotrasambandet også, sier Dale.

Han medgir likevel at det er en krevende oppgave den utvalgte entreprenøren får, siden det skal bygges i et område med mye trafikk som skal avvikles mest mulig normalt.

GIR GASS: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) håper på byggestart av Sotrasambandet i 2021. Foto: Tron Strand

Ferdig i 2026

Firmaene som legger inn anbud skal gjennom en prekvalifisering, der det plukkes ut tre selskaper.

– Planen er å kunne annonsere de tre aktuelle selskapene før sommeren 2020. Deretter blir det dialog- og tilbudsfase, synfaringer og prøveboringer, sier prosjektleder Arve Tjønn Rinde.

Endelig kontrakt skal signeres høsten 2021, og da skal også spaden settes i jorden. Utbyggingen er beregnet til fem år.

Det betyr at sambandet tidligst kan stå ferdig i 2026, som er fem år seinere enn opprinnelig planlagt.

MÅ RYDDE PLASS: Den nye broen (til høyre) går i en trasé der det har vært en høyspentlinje frem til nå. Arbeidet med å flytte linjen er godt i gang. Foto: Statens vegvesen (illustrasjon)

Legger om høyspentlinje

– Prosjektet skal bygges i et sterkt trafikkert område, tett på boliger og beboere. Det gjør at Vegvesenet allerede har startet arbeidet med å legge om høyspentlinjen mellom Breivik i Bergen til Bildøy i Fjell, sier prosjektleder Rinde.

Nylig var det gjennomslag i en av kabeltunnelene. Her starter arbeidet med å trekke kablene gjennom sommeren 2020.

– Vi skal være ferdig med de forberedende aktivitetene i god tid før OPS-kontrakten blir signert. På den måten er vi med å sikre raskt tilkomst til området og rask oppstart av selve prosjektarbeidet, sier Rinde.

Publisert
  1. Sotrasambandet
  2. Jon Georg Dale
  3. Utbygging
  4. Konkurranse
  5. Øygarden