— Jeg tør ikke tenke konsekvensene av en slik flytting. Min søster vil ikke klare å ta seg inn igjen etter noe slikt. Hun kommer ikke til å klare det, sier Laila Blindheim, som har skrevet et personlig brev til søsteren sin på BTs debattsider.

På Signo Conrad Svendsen senter i Oslo er Mona Blindheim i gang med arbeidsdagen. Her har hun sin egen leilighet, arbeidssted og all hjelp. Dette har vært hjemmet hennes siden hun var 17 år.

Nå har Bergen kommune vedtatt å flytte henne tilbake til Bergen.

Krangler om regningen

I flere år har Bergen kommune og Oslo kommune vært uenige om hvem som skal betale for Monas omsorg og pleie, en regning som er på rundt fem millioner kroner i året.

Mona Blindheim ble født psykisk utviklingshemmet og døv. Hun vokste opp med familien sin i Åsane, men ble allerede som syvåring sendt til Tønsberg. Den gangen fantes det ikke et tilbud i Bergen for henne.

Som 17-åring kom hun til Signo Conrad Svendsen senter. Siden er hun blitt værende. Nå vil Bergen kommune flytte henne til Kloppedalen bofellesskap i Fana.

Vedtaket slo ned som en bombe for søsteren Laila Blindheim, som bor i Tromsø. Hun har sett hvordan Mona har funnet seg vel til rette og har et godt liv på senteret i Oslo.

— De har en enorm kompetanse og hun har det helt fantastisk der, sier Laila Blindheim.

Mener Oslo skal betale

For mange år tilbake skulle Mona Blindheim ha blitt overført til Oslo kommune. Det ble aldri gjort.

— I ettertid har Oslo kommune avvist å overta ansvaret, sier Kjell Andreas Wolff, etatssjef for forvaltning i Bergen kommune.

I dag er det Bergen kommune som skal føre tilsyn med hvordan Mona har det. Det er også de som skal gjøre vedtak om tvangsbruk,

— Vi reiser regelmessig på tilsyn, men klarer ikke å være til stede så ofte som vi kanskje burde, sier Wolff.

Bergen kommune har før hatt lignende saker der Oslo kommune har overtatt ansvaret.

— Denne gangen har Oslo kommune imidlertid ikke vært villige til det, sier Wolff.

Vil ikke gi seg

— Vi synes også at det er leit at Oslo kommune ikke har villet overta ansvaret for å gi henne nødvendige pleie- og omsorgstjenester når hun selv ønsker å bo i Oslo, sier Wolff.

Han understreker at Mona Blindheim skal få et godt tilbud i Bergen, der hun er sikret det hun har krav på.

— Vi ser at det er dyrt for Bergen kommune å ha henne boende der, men det er altfor sent å komme med det nå. I dag har hun sine rutiner med arbeid og fritid. Hun får prate sitt språk, hun blir forstått og hun er trygg i sin situasjon. Det har det tatt lang tid å bygge opp. Dette er hjemmet hennes, sier Blindheim.

Laila Blindheim har allerede klaget på saken, og den kan gå helt til Fylkesmannen før den blir avgjort.

— Jeg har ikke tenkt å gi meg, sier søsteren.

Står steilt

Oslo kommune står på sitt. For dem er dette en prinsipielt viktig sak, som de ønsker skal prøves overfor Fylkesmannen.

— Det er synd at det skal bli slik. Men hvis vi overtar denne beboeren vil det få store konsekvenser for hvordan vi skal gjøre det i andre lignende saker. Det er snakk om store summer, sier bydelsdirektør Per Morstad i Nordstrand bydel.

Ifølge Wolff kan ikke Bergen kommune tvinge Mona Blindheim å reise til Bergen.

— Tvinger dere gjennom en situasjon der Oslo blir tvunget til å overta?

— Dersom hun ikke ønsker å innrette seg etter vårt vedtak, blir resultatet at Oslo må overta ansvaret, sier Wolff.

Målt i kroner og øre

Søsteren reagerer på at familien nå må ta denne kampen. Hun har et nært forhold til søsteren, som måtte dra til en spesialskole i Tønsberg da hun var syv. Da var Laila Blindheim bare fem år.

— Jeg husker ennå tomheten etter at hun dro, at noen manglet, sier hun.

Nå håper hun å kunne stoppe den vedtatte flytting.

— Jeg synes dette er så unødvendig at jeg må gå ut og kjempe for at hun skal få ha det godt, at livet til søsteren min skal bli målt i kroner og øre, sier Blindheim.