- Milliardverdier blir overført fra vanlige bolig- og hytteeiere

Raser mot nye regler for festeavgift.