• STOR LEKKASJE: Bergen kommune kan i dag avkrefte at drikkevannet til nærliggende husstander er påvirket, etter at 24.000 liter drivstoff lekket ut i februar. Her fra lensene som ligger i bekken ned mot Langavatnet. FOTO: AVINOR

Drikkevannet uberørt av drivstofflekkasjen ved Flesland

11 boliger i nærheten av lekkasjen.