Etter flere måneder med møtevirksomhet mellom Bergen kommune og Totalreform, har partene endelig blitt enige om en avtale som innebærer at kommunen overtar driften.

— Vi har kommet frem til en avtale som sikrer fortsatt drift av Torget. Det har vært det viktigste i denne første fasen etter at Totalreform sa opp driftsavtalen 14. november 2014, sier byrådsleder Martin Smith-Sivertsen.

Må betale 4 mill

— Hva har vært de største utfordringene?

— Å komme frem til en helhetlig avtale som håndterer alle detaljene på en akseptabel måte for begge parter. Jeg er glad for at vi har klart å komme frem til en minnelig avvikling, og at vi nå kan se fremover.

Det er ingen hemmelighet at alle involverte parter har tapt penger på driftsavtalen.

— Det kommunen har tapt er en andel av et tidligere forventet overskudd fra driften. Ellers har kommunen investert store summer i oppføringen og innredningen av selve Mathallen. Nå som sluttavtalen med Totalreform er på plass, starter vi arbeidet med å sikre en god og lønnsom drift av Torget, sier byrådslederen.

Partene er enige om at Bergen kommune skal betale Totalreform 4 millioner kroner eks. mva. for påløpte kostnader som har gitt varig verditilførsel til Fisketorget.

Vederlaget er fullt og endelig oppgjør for samtlige investeringer fra Totalreform i hele kontraktsperioden.

Mange detaljer

Kommunaldirektør Robert Rastad har hatt i oppgave å finne frem til en minnelig løsning og unngå en rettslig prosess. Også han er glad for at de har klart å komme frem til en felles enighet, men sier det har vært en utfordrende prosess.

— Det har vært ekstremt mange detaljer – og et forlik må bli overordnet. Det er alltid vanskelig å finne overordnete løsninger når det er så mange nyanser og konfliktpunkter,sier Robert Rastad.

— Jeg er svært fornøyd med at vi har hatt en konstruktiv og løsningsorientert prosess og at samarbeidet med Totalreform i denne fasen har jeg opplevd som godt.

- Må høre på leietakerne

Fiskehandler Tom Rørnes er positiv til at kommunen nå overtar ansvaret for driften av Fisketorget.

— Totalreform har vist at de ikke klarte å levere i henhold til avtalen. Jeg har full tro på at kommunen skal skal klare dette. Men de må være villige til å også høre på leietakerne for å få det til, sier Tom Rørnes og legger til:

— Vi ønsker et godt samarbeid med kommunen, og ønsker å komme i dialog med dem så snart som mulig.

Bergen kommune vil overta driften av Torget fra 1. april.

— Jeg er svært positivt. Det er også greit at det komme ren avklaring slik at vi slipper å leve i uvisshet. Nå håper jeg på en god dialog med kommunen så snart som mulig, sierdaglig leder for Fjellskål Fisketorget AS,Kenneth Fjellskål.

Kommunen overtar også de ansatte og trer inn i løpende leieavtaler og driftsavtaler.

— Det var godt å høre. Toril Holt har gjort en veldig god jobb. Hun forstår driften, og jeg ser frem til videre samarbeid med henne, sier Fjellskål.

FORNØYD: Fiskehandler Tom Rørnes synes det er bra at kommunen overtar driften av Torget.
Rune Nielsen (Arkiv)