• KRAFTKARER: De to tidligere statsrådene Ola Borten Moe (Sp) og Bård Vegar Solhjell (til h.) sa begge ja til å flytte den store 420 kV-kraftlinjen i Bremanger. I fjor erklærte Gulating lagmannsrett Ola Borten Moes vedtak ugyldig. Nå viser et hittil ukjent dokument fra 2013 at Bård Vegar Solhjell ble advart mot at han vil tape dersom dispensasjonssaken kom opp for domstolen. FOTO: Junge, Heiko

Ble advart mot ulovlig kraftlinje

Bård Vegar Solhjell (SV) fikk klar beskjed om at han ville tape i retten hvis han la kraftlinjen gjennom et naturreservat i Bremanger. Likevel trosset han eget embetsverk.