Fet, feit eller bare overvektig?

Dette er det verste du kan si til en som har noen kilo for mye.

Publisert: Publisert:

En fem år lang studie fra forskere ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim viser at man bør vokte sine ord i møte med personer som er overvektige.

Forfatter Magnus Strømmen ved Senter for fedmeforskning sier til Bergens Tidende at studien viser at all behandling starter med at man rett og slett må snakke om problemene.

— Man må i alle fall ikke innta en taus rolle og håpe at dette går over av seg selv. Overvektige trenger i og for seg ikke hjelp – de kan leve gode, lange liv. Men man bør identifisere overvektige som er i en uheldig vektutvikling og hjelpe disse før det utvikler seg til fedme, sier Strømmen til Bergens Tidende.

VOKT DINE ORD: Studien viser at ord og uttrykk knyttet til overvekt og fedme oppfattes svært forskjellig av dem som er rammet.

Slik rangerer overvektige ord og uttrykk om demI studien har man hatt fokus på hvordan man møter pasienter og hvilke ord man bør bruke for å oppnå best mulig resultater og en best mulig opplevelse i møtet med helsevesenet. Slik ble fedmeuttrykkene rangert av de 157 pasientene som var henvist til behandling av sykelig fedme:

 • Vekt
 • Overvekt
 • Vektproblem
 • BMI
 • For tung
 • Høy BMI
 • For kraftig
 • Fet
 • Obesitas
 • Fedme
 • For tykk
 • Sykelig overvekt
 • Overflødig vekt
 • Feit
  1 er karakterisert som «svært passende» og 14 er karakterisert som «svært upassende».

Hovedbudskapene i studien viser ellers at de fleste pasienter synes det er riktig av legen å ta initiativ til en samtale om fedme og helsemessige konsekvenser.

— Obesitas ble vurdert mer negativt enn jeg forventet. I gjennomgangen av spørreskjemaene noterte jeg meg at mange pasienter tilkjennega i margen at de ikke hadde forstått uttrykket, men samtidig ga uttrykket en dårlig score, sier Strømmen når vi spør ham hva som overrasket ham med studien.

Han tror et fremmedord kan føre til at noen pasienter nærmest i refleks vurderer det som et uheldig uttrykksvalg.

Magnus Strømmen

Disse gruppene er mest sensitiveDet er også viktig hvordan legen formulerer seg i møte med pasientene. Åtte av ti mener legens evne til å formulere seg er av betydning for samarbeidsrelasjonen og at feil ordvalg vil påvirke relasjonen negativt.

Kvinner er mest uttrykkssensitive, går det frem av undersøkelsen. Også dem som utviklet overvekt tidlig i livet, de med høyere utdanning og de som ikke er tilfreds med egen vekt bryr seg mer enn andre.

— Dette er det andre som overrasket meg, at pasienter med høyere utdanning fremstår som mer uttrykkssensitive enn dem med mindre utdanning, sier Strømmen.

Han hadde tenkt at det å lykkes gjennom et utdanningsløp førte til at en persons selvbilde ble styrket slik at man utviklet en robusthet og håndterte direkte talemåte.

— Resultatene våre støtter ikke disse antakelsene. Tvert imot er folk med utdanning svært følsomme. Vi antar dette skyldes at fedme er mindre akseptert i enkelte sosiale lag enn andre, sier Strømmen.

- Fedme er et tap av sosial status

Forskning har vist at det er et tap i sosial status å utvikle fedme.

— Folk flest har en fordømmende oppfatning at fedme er et uttrykk for svak viljestyrke, sier Strømmen.

— Hva kan folk flest – familie og venner av overvektige – lære av studien om hvordan man går frem for å hjelpe?

— Å si at en person er feit har ingen som helst hensikt om man ikke er innstilt på å støtte personen over et langt tidsperspektiv. Mennesker med fedme vet det selv og løsningen er vesentlig mer komplisert enn at vedkommende må samle litt viljestyrke, understreker Strømmen.

Forskningsfondet ved Unimed Innovation og St. Olavs Hospital har gitt økonomisk støtte til studien.

VIL HA RESPEKT: Jørgen Foss har blitt kalt det meste. Han synes det er viktig at man behandler overvektige med respekt. - Jeg kjenner meg igjen i listen over hva som er ok å si og hva som ikke er det, sier han til Bergens Tidende. Foto: TV 2

— Se mennesket, ikke bare fett!Jørgen Foss har vært leder for Landsforeningen for overvektige. Han er kjent som politiker i Oslo og som skuespiller i filmen «Pittbullterje». Denne uken har han også deltatt i TV 2-serien «Haterne» etter å ha blitt skjelt ut av nettroll.

— Jeg har mange tanker om hvordan man kommuniserer med folk med sykelig fedme. Det er viktig at man er et medmenneske. Man må føle seg trygg i møte med helsevesenet. Dit må man kunne gå med det man har på hjertet uten frykt for hvordan man blir behandlet, sier Foss til Bergens Tidende.

Han understreker at diagnosen er alvorlig og derfor må tas alvorlig.

— Man må se personen bak kiloene. Jeg vil bli sett på som Jørgen, ikke som fett. Jeg vil behandles med respekt og verdighet. Folk må ta vare på hverandre. Som helsepersonell har man et ekstra ansvar, sier Foss.

Han var selv redd for å gå til legen i sin tid.

— Vi lever i et samfunn som er tøft. Jeg har opplevd mange ganger at folk setter likhetstegn mellom det å være overvektig og det å være lat. Man tenker på late, ekle, stygge mennesker som ikke klarer å ta vare på seg selv, sier Foss.

Publisert: