• FORBRUKERMAKT: I dag er det ingen konkurranse på kvalitet i oppdrettsnæringen. Den kan komme dersom laksen vi finner i fiskedisken blir utstyrt med en innholdsdeklarasjon. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

- Oppdrettslaksen blir stadig mer usunn