• Nedstemmende, sier Dag Skansen (H) om at samferdselsministeren sier nei til at forurensende biler skal betale mer i bomringen.

— Egentlig kan jeg ikke tro annet enn at Solvik-Olsen sine uttalelser er basert på misforståelser og at han er feilinformert, sier gruppelederen til Høyre i Bergen bystyre.

Han viser til uttalelsene i onsdagens BT, der samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var svært skeptisk til ønsket fra byrådet om å få lovhjemmel til å kunne ta mer betalt i bompengeringen fra biler som forurenser mye. Dette kalles miljødifferensierte bompenger eller lavutslippsone, og betyr for eksempel at dieselbiler må betale mer enn bensinbiler, fordi de har større utslipp av NO2.

— Skyver vekk ansvaret

— De krever noe som de vet vi uansett ikke kan få til med dagens tekniske løsninger, sa ministeren - og fortsatte:

— Det føles litt som et forsøk på å flytte ansvar andre steder.

Ministeren mener det er store praktiske problemer med forslaget fra byrådet, og sier at de har fått beskjed om det flere ganger.— For det første må datasystemene til bombrikkene oppgraderes. Dessuten har man ikke svar på hva man skal gjøre med de bilene som ikke har bombrikke. Det er ikke lovpålagt å ha slik brikke. Da må noen sitte manuelt og plukke ut hvilke som er dieselbiler, sier Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen mener også at det er feil å ramme dieselbilister særskilt, siden de for få år siden ble oppfordret til å kjøpe dieselbil.'

— De vil oppleve dette som et svik fra politikerne, sa Solvik-Olsen i onsdagens BT.

- Ikke særlig lurt

Skansen er overrasket over holdningen.

— Vi har, som byrådslederen påpeker, bedt om å få innføre tiltak for å takle de periodene vi får ekstrem luftforurensning. Dette ble gang på gang avvist av den rødgrønne regjeringen. Jeg så det som et politisk trekk fra den rødgrønne regjeringen, slik at Ap kunne beskylde oss for ikke å gjøre noe. Men jeg håper jo ikke at det er strategien til den borgerlige regjeringen, sier han.

Solvik-Olsen sa også at byrådet allerede hadde en rekke virkemidler til rådighet, som han mente var tilstrekkelig til å takle dager med høy luftforurensning.— Det er ganske nedstemmende å registrere et slikt utsagn. Jeg trodde at denne regjeringen i større grad skulle la kommunene få bestemme dette selv. Her i Bergen har vi faktisk kommet frem til hva vi ønsker for Bergen med et bredt politisk forlik, da tror jeg ikke det er særlig lurt å stikke innom byen for å komme med den slags uttalelser, svarer Skansen.

El-biler slipper unna

Han avviser at det er store praktiske problemer knyttet til forslaget.

— Jeg har fått bekreftet at dette er teknologisk helt uproblematisk. Her må ministeren ha falt for dårlige informanter, sier han.

Skansen forklarer:

— Jeg har selv sittet i styringsgruppen for Bergensregionpakken. Her har jeg spurt både Statens vegvesen og Vegdirektøren selv om dette er mulig og hvorfor vi ikke får saken tilbake slik at vi kan få dette til. Svaret på det har i flere år vært at vi venter på Euro-klassifiseringen for å kunne skille mellom kjøretøy, som nå visstnok skal være på plass. Til å gjennomføre selve differensiering har det vært bekreftet til meg at dette er teknologisk helt uproblematisk.

Han viser til at vi allerede i dag differensierer, ved at el-biler slippet å betale, men blir registrert i bomringen.

— Et annet eksempel på dette er gratis parkering i kommunens p-anlegg hvor bommene åpnes automatisk for el-biler dersom du har bombrikke i bilen. Dessuten kan bilskiltene nå leses optisk med den teknologien som foreligger, sier han.

- Innfør obligatorisk brikke

Stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap) mener at regjeringen kan takke seg selv for de eventuelle praktiske problemene ved miljødifferensiering.

— Dersom man hadde innført obligatorisk autopassbrikke, ville dette løst seg. Men regjeringen og Venstre har så langt vært imot å gjøre AutoPASS obligatorisk, og da blir det plutselig mer komplisert, sier Magne Rommetveit (Ap).

Han sier at Ap vil gjøre autopass-brikken obligatorisk, ikke minst fordi det vil spare mye penger i administrasjon av bomringene i landet.

SKEPTISK: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kom med kalddusj til byrådet denne uken.