• GLAD: - Dette kan bli et viktig senter for å forbedre og utvikle den digitale motorveien for pasientopplysninger mellom blant annet sykehus, kommuner, apotek og fastleger, sier Herlof Nilssen, adm. dir. i Helse Vest. Han er også tiltenkt rollen som styreleder i det nye, nasjonale IKT-foretaket. ARKIVFOTO: KNUT S. VINDFALLET, STAVANAGER AFTENBLAD

Bergen blir IT-senter for alle norske sykehus

I løpet av året får Bergen et nasjonalt foretak for IKT i sykehus-Norge. Å utvikle en nasjonal kjernejournal for alle pasienter blir en viktig del av jobben.