• royk.jpg FOTO: 2211-tipser

Brannutrykning til Eidsvåg

Brannvesenet rykket ut til et leilighetsbygg i Tømmervågen.