• (1/3)
    FULL FYR: Brannen har vekket dugnadsånden i Lærdal. FOTO: ELIAS DAHLEN

Folk står i kø for å hjelpe

Samler inn klær, andre tilbyr hus eller hjelp til å rydde branntomter.