• TRUET: Søndagsskribent i BT, Henning Warloe, fikk anonymt brev med trusler etter en artikkel. FOTO: TOR HØVIK

Fikk trusselbrev etter BT-artikkel

Henning Warloe trues med «aksjoner» etter å ha skrevet om norsk distriktspolitikk.