Savnet mann var ikke borte

Flere fartøy lette etter en mann på fjorden, men mannen var på land.