Det setter sinnene i kok hos andre myndigheter, som helst skulle sett at barnehagen var fjernet fra Nygårdsparken for lenge siden.

Den midlertidige tillatelsen til barnehagen gikk ut 31.12.2013. Kommunen har nå søkt seg selv om lov til å få fortsette å drifte barnehagen midlertidig frem til 31.12.2017.

Setter lit til håpet

Statens vegvesen har sendt brev til kommunen. Her skriver de at de flere ganger tidligere har gått mot den midlertidige barnehagen:

«Statens vegvesen har ikke endret mening i denne saken», skriver de, samtidig som de tviler på at de får gjennomslag for å nekte forlengelse av dispensasjonen. Samtidig kommer de med et lite hjertesukk man ikke ofte leser i offentlig brevkommunikasjon:

«Vi får håpe at den midlertidige barnehagen som skulle ha en varighet på inntil 3 år kan bli avviklet før den kan feire 10. årsjubileum«

Fylkeskommunen i Hordaland, ved fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd, har også sendt brev til kommunen. De mener barnehagen har en «vesentlig negativ konsekvens for nasjonale kulturminneverdier» i Nygårdsparken. I brevet sitt skriver de at:

«Hordaland fylkeskommune råder derfor sterkt mot at det blir gjort vedtak om forlenget dispensasjon og midlertidig løyve til drift av barnehage i Nygårdsparken».

Varslet fredning

Samtidig viser fylkeskommunen til at det er startet opp en fredningssak av Nygårdsparken. Om dette arbeidet kan få konsekvenser for barnehagen, vil ikke fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd kommentere.

— Det har vi ikke tatt stilling til ennå. Jeg har ikke noe ønske om å uttale meg mer om denne saken ut over det som står i brevet, sier Ekerhovd.

Nabo til barnehagen, Steinar Aagesen, er veldig fornøyd med brevet til Ekerhovd. Han mener dette betyr at barnehagen ikke kan gjøres permanent.

— Et forferdelig stygt og skjemmende fremmedlegeme skal nå fjernes fra Nygårdsparken.

Vil ha permanent

Barnehagebyråd, Harald Victor Hove (H), sier de har søkt om forlengelse for alle de midlertidige barnehagene.

— Men dersom Nygårdsparken blir fredet, betyr det at våre planer om å etablere en permanent barnehage der bli påvirket.

Kommunen jobber for fullt med reguleringsarbeidet for å etablere en permanent barnehage i parken. Hove tror ikke et vedtak om fredning av parken vil få konsekvenser for den midlertidige barnehagen.

— Jeg tror ikke fylkeskonservatoren har den sterkeste innsigelsen mot et bygg som skal fjernes. De er vel mer opptatt av et bygg som skal bli stående.

Byråden mener det ville vært trist om en fredningssak skulle sette stopper for barnehagedriften.

— Vi fortsetter vår prosess, og så får vi se hvem som vinner frem i denne saken. Men det å frede parken for barnehagebarn ville vært et stort steg tilbake. Det vil ikke gjøre parken mer tilgjengelig for folk.

Hove mener det må kunne gå an å frede parken, samtidig som det gis plass til en barnehage.

— Det er en stor, flott park som ikke tar skade av det. Og bygget som kommer kan tilpasses den tradisjonelle stilen som passer parkens historie.

Fylkeskultursjef Anna ElisaTryti sier alle fysiske innretninger i parken vil bli vurdert i forbindelse med fredningssaken.