Rektor har aldri opplevd liknande

Vestnytt: - Alle skal bli godt tekne vare på.