Brøytekantene er over åtte meter

Brøytemannskapene bruker opptil ti timer på en kilometer.